ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HOÀNH BỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (KHOÁ XIII)

Ngày 08/01/2023, Đảng uỷ phường Hoành Bồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) và triển khai thực hiện triển khai các nghị quyết công tác năm của Tỉnh, thành phố và của Đảng uỷ phường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

(Quang cảnh hội nghị)

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai thự hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(Đ/c Trần Hồng Đăng - Phó bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND phường quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XIII)

Tại hội nghị cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết sô 71-NQ/TU ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 88-NQ/ĐU ngày 26/12/2022 của Đảng uỷ phường Hoành Bồ về phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

(Đ/c Bùi Thị Hải – Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND phường Hoành Bồ quán triệt các nghị quyết của Tỉnh, Thành phố, Phường)

(Thiên Sơn - Đặng Giảng)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 55