Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND Tỉnh khóa XIV HĐND thành phố Hạ Long khóa II

Thực hiện Thông báo số 02/TB-MTTQ-BTT, ngày 10/6/2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hạ Long về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thường lệ giữa năm 2024 với đại biểu HĐND Tỉnh khóa XIV, đại biểu HĐND Thành phố khóa II.

 Ngày 19/6/2024 tại Hội trường UBND phường Hoành Bồ, Ban thường trực MTTQ  phường Hoành Bồ phối hợp với Ban thường trực  MTTQ  các xã Quảng La, Lê Lợi, Dân Chủ, Bằng Cả, Tân Dân tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, để nghe thông báo về nội dung: (1) Chương trình Kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND Tỉnh, Thành phố; (2) Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của tỉnh, thành phố; (3) Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh; (4) Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố khóa II và kết quả thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố.

Về dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có các ông, bà Đại diện cho Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố:

* Đại biểu HĐND Tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

1. Bà Bùi Thị Hải – Bí thư Đảng ủy phường Hoành Bồ;

* Tổ Đại biểu số 6 HĐND thành phố Hạ Long khóa II, gồm 05 đại biểu

1. Bà Bùi Thị Hải – Bí thư Đảng ủy phường Hoành Bồ

2. Ông Phạm Văn Sáu –  Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân

3. Ông Linh Du Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ

4. Ông Bùi Xuân Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi

5. Ông Trần Quốc Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Quảng La

Về dự còn có các ông, bà đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Công an, Quân sự thành phố; Các ông, bà đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Hoành Bồ, xã Quảng La, Lê Lợi, Dân Chủ, Bằng Cả, Tân Dân và các tổ chức chính trị - xã hội phường và đại diện gần 200 cử tri của phường Hoành Bồ và 05 xã.

Tại Hội nghị đã có 06 ý kiến tham gia phát biểu của cử tri. Các ý kiến của cử tri đã được các ông, bà Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố và đại diện các phòng, ban cơ quan, đơn vị tiếp thu và trả lời trực tiếp tại Hội nghị.

(Một số hình ảnh tại hội nghị)

(Đặng Văn Giảng)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 99