Hỏi đáp

 • Người gửi:Quách Thu Hà
 • Địa chỉ: Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí
 • Lĩnh vực:Chính sách xã hội
 • File đính kèm:
 • Email: thuha.ubqn@gmail.com
 • Số điện thoại:0912630808

Tôi đang kinh doanh cơm bình dân ở Uông Bí. Bây giờ muốn xin giấy phép kinh doanh thì xin ở đâu, thủ tục như thế nào?

 

Nội dung trả lời

 • Ngày trả lời:22/08/2019
 • Trả lời:

  - Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Uông Bí được cấp bởi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Uông Bí, thủ tục đăng ký được  thực hiện tại Trung tâm Hành chính công Thành phố - Địa chỉ: Phường Thanh Sơn - Thành phố Uông Bí.

  - Thủ tụcđăng ký hộ kinh doanh:

  * Điều kiện đăng ký:

  + Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh;

  + Ngành, nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư (Bao gồm: Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này; Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này; Kinh doanh mại dâm; Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người);

  + Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: Hộ kinh doanh và tên riêng. Tên riêng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục;

  + Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

  * Thành phần hồ sơ:

  + Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

  + Bản sao của Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình hoặc bản sao biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ nếu hộ do một nhóm cá nhân thành lập.

  * Thời gian làm thủ tục: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn