TỔ CHỨC BỘ MÁY


 

                                                  - Đồng chí: Bùi Thị Hải
- Chức vụ: BT Đảng ủy, CT UBND phường
- Năm sinh:10/01/1979
- Điện thoại: 0979790471
- Email:buithihai@quangninh.gov.vn
  - Đồng chí: Lê Tiến Duy
- Chức vụ: Phó BT Đảng ủy.
- Năm sinh:12/12/1978
- Điện thoại: 0912092589
- Email: duyhoang1978@gmail.com
  - Đồng chí: Trần Hồng Đăng
- Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, CT HĐND phường
- Năm sinh: 23/11/1984
- Điện thoại: 0948886393
- Email: hongdang14@gmail.com
  - Đồng chí: Nguyễn Thị Phượng
- Chức vụ: Phó CT HĐND phường.
- Năm sinh: 02/01/1979
- Điện thoại: 0989844646
- Email: phuongtro79@gmail.com
  - Đồng chí: Nguyễn Tiến Thông
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường.
- Năm sinh:25/11/1970
- Điện thoại: 0983859828
- Email: nguyenthong@gmail.com
  - Đồng chí: Phan Tiến Cường
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường.
- Năm sinh: 25/8/1976
- Điện thoại: 0919920918
- Email: phancuongqn@gmail.com

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 22 Tổng lượt truy cập 75020