TỔ CHỨC BỘ MÁY


 

                                                  - Đồng chí: Bùi Thị Hải
- Chức vụ: BT Đảng ủy, CT UBND phường
- Điện thoại: 0979.790.471
- Email:buithihai@quangninh.gov.vn
  - Đồng chí: Lê Tiến Duy
- Chức vụ: Phó BT Đảng ủy.
- Điện thoại: 0912.092.589
- Email: duyhoang1978@gmail.com
- Đồng chí: Trần Hồng Đăng
- Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, CT HĐND phường
- Điện thoại: 0948.886.393
- Email: hongdang14@gmail.com
  - Đồng chí: Nguyễn Thị Phượng
- Chức vụ: Phó CT HĐND phường.
- Điện thoại: 0989.844.646
- Email: phuongtro79@gmail.com
- Đồng chí: Nguyễn Tiến Thông
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường.
- Điện thoại: 0983.859.828
- Email: nguyentienthong@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Phan Tiến Cường
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường.
- Điện thoại: 0919.920.918
- Email: Phantiencuong@quangninh.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13 Tổng lượt truy cập 115313