Hỏi đáp

  • Người gửi:Nguyễn Văn Ba
  • Địa chỉ: Tổ 05- khu 08- Phường Thanh Sơn- Uông bí- Quảng Ninh
  • Lĩnh vực:Chính sách xã hội
  • File đính kèm:
  • Email: nguyenvanba.ubi@gmail.com
  • Số điện thoại:0967220878

Trong giấy khai sinh của con gái tôi ở dòng Quê quán được ghi là Thanh sơn Uông Bí- Quảng Ninh. Trong khi đó ở dòng Quê quán của cha đẻ cháu được ghi là Đông lỗ- Ứng Hòa- Hà Tây. Cho tôi hỏi như vậy có sai thông tin khai sinh không? nếu sai thì bây giờ sửa ở đâu? xin cảm ơn!

Nội dung trả lời

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn