HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC VÂN ĐỘNG " TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" VÀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NĂM 2024

Ngày 10/05/2024, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với UBND phường Hoành Bồ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện CUỘC VÂN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" VÀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NĂM 2024.

Đến dự hội nghị có các ông, bà đại diện Đảng ủy, UBND, Công an, trưởng, phó các đoàn thể, các công chức phường; các ông, bà Bí thư/trưởng, phó khu, các tổ trưởng tổ dân; các ông, bà là thành viên của Ban CTMT 10 khu phố và đại diện một số người dân trên địa bàn với tổng số 150 người tham dự.

Hội nghị đã tuyên truyền 04 nội dung: (1) Triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu đối với công dân, gia đình, tổ dân, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Hoành Bồ; (2) Tập huấn, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội về ma tuý; (3) Tuyên truyền, phổ biến chính sách an sinh- xã hội, người có công; Luật bình đẳng giới; (4) Tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của BTV Thành uỷ về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; Công tác quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ khoáng sản, vật liệu san lấp trên địa bàn phường Hoành Bồ.

(Một số hình ảnh buổi tuyên truyền)

(Phạm Thị Thu Hương)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 38