Hướng dẫn thực hiện thủ tục liên thông về Đăng ký khai tử Xóa đăng ký thường trú Trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

1. Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục liên thông về Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí gồm những gì?

Tại khoản 5 mục B Phụ lục ban hành kèm Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 quy định:

Thành phần hồ sơ đăng ký khai tử gồm:

- Giấy tờ phải xuất trình: Bản chính một trong các giấy tờ là Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai tử. + Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

- Giấy tờ phải nộp:

+ Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;

+ Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 34 Luật Hộ tịch và khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

++ Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử;

++ Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử; đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thay Giấy báo tử;

++ Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử. Giấy báo tử do UBND cấp xã nơi người đó chết cấp nếu không thuộc các trường hợp chết nêu trên.

2. Trình tự thực hiện thủ tục liên thông về 'Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí' trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như thế nào?

Căn cứ Chương II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 706/QĐ-BHXH năm 2023, Trình tự thực hiện thủ tục liên thông về 'Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí' trên Cổng DVC quốc gia gồm 5 bước:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Bước 2: Giải quyết hưởng và lập danh sách chi trả

- Bước 3: Trả kết quả giải quyết

- Bước 4: Thời hạn giải quyết

- Bước 5: Lưu trữ hồ sơ

3. Tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục liên thông về Đăng ký khai tử như thế nào?

Tại Điều 4 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 706/QĐ-BHXH năm 2023 quy định:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Cán bộ Bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, nhận Mẫu số 02 và Trích lục khai tử điện tử do Cổng DVC quốc gia chuyển đến qua phần mềm DVC liên thông.

- Kiểm tra các thông tin kê khai trên Mẫu số 02 và Trích lục khai tử điện tử với cơ sở dữ liệu đóng, hưởng BHXH do ngành BHXH Việt Nam quản lý.

+ Chủ động liên hệ với thân nhân của người chết theo thông tin kê khai trên Mẫu số 02 để kiểm tra, xác nhận thông tin đề nghị hưởng mai táng phí;

+ Liên lạc với người nhận trợ cấp mai táng theo hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng không phải là người kê khai Mẫu số 02 theo số điện thoại ghi trên Mẫu số 02 để xác thực một số thông tin như: số CMND/CCCD/hộ chiếu, họ và tên, giới tính, nơi thường trú,..;

+ Đồng thời đối chiếu, kiểm tra số điện thoại liên hệ và các thông tin nêu trên với cơ sở dữ liệu đang quản lý (nếu có).

>>Thời gian thông báo hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên Hệ thống.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

4. Giải quyết hưởng và lập danh sách chi trả khi thực hiện thủ tục liên thông về Đăng ký khai tử như thế nào?

Tại Điều 5 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 706/QĐ-BHXH năm 2023 quy định:

Giải quyết hưởng và lập danh sách chi trả gồm:

Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ; thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định tại tiết 1.1.1 điểm 1.1 khoản 1 Điều 7 Chương III Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019;

+ Trường hợp nếu thấy cần thiết thì tổ chức kiểm tra, xác minh trước khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng.

- Truy cập Hệ thống quản lý chính sách để:

+ Báo giảm đối tượng hưởng chế độ BHXH hằng tháng đối với trường hợp người chết là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; thông báo cho cơ quan Bưu điện đối chiếu số tiền còn phải trả, không phải trả, số phải thu hồi cập nhật vào phần mềm nghiệp vụ.

+ Xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 08A-HSB hoặc 08B-HSB), Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB).

+ Sau khi được phê duyệt, chuyển Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng , Bản quá trình đóng BHXH theo Mẫu số 04-HSB về Bộ phận Một cửa để phát hành và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân.

+ Lập danh sách chi trả trợ cấp mai táng theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 và chuyển Bộ phận Kế toán/Phòng Kế hoạch - Tài chính.

5. Trả kết quả giải quyết khi thực hiện thủ tục liên thông về Đăng ký khai tử như thế nào?

Tại Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 706/QĐ-BHXH năm 2023 quy định:

Trả kết quả giải quyết

- Trả kết quả là Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

+ Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH để trả cho người dân gồm: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 08A-HSB hoặc 08B-HSB), Bản quá trình đóng BHXH theo Mẫu số 04-HSB (nếu có) và thực hiện trả hồ sơ theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 17 Quyết định 475/QĐ-BHXH; đồng thời hướng dẫn người dân về việc lập hồ sơ để giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc hằng tháng sau khi đã giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông.

- Trả kết quả là tiền trợ cấp mai táng

+ Thực hiện quy trình chi trả như quy định tại khoản 3 Điều 7 Chương III Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 và khoản 5 Điều 17 Quyết định 475/QĐ-BHXH.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 79