KHU TRỚI 6 RỘN RÀNG CHUẨN BỊ LỄ HỘI ĐÌNH TRỚI

Ngay khi được triển khai Kế hoạch số 157/KH-BQL ngày 25/12/2023 của Ban quản lý di tích lịch sử Đình Trới về Tổ chức Lễ, Hội Đình Trới năm 2023. Ban lãnh đạo khu trới 6 đã họp và triển khai nhiệm vụ đến các thành viên về công tác chuẩn bị cho Lễ, Hội Đình Trới.

Trong dịp Lễ, Hội, năm nay khu Trới 6 đượi phân công sắp mâm Bánh Chưng, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân trong khu phố đã lựa chọn những miếng thịt ngon nhất, những tấm lá dong to, đẹp để làm nên những chiếc bánh chưng dâng lên thành hoàng làng trong dịp Lễ, Hội.

(Cán bộ, nhân dân khu Trới 6, phường Hoành Bồ gói Bánh Trưng để dâng lên Thành Hoàng trong Lễ hội Đình Trới năm 2023)

Bà Phạm Thị Hoàn – Trưởng khu Trới 6 cho biết, năm nay nhân dân trong khu rất phấn khởi khi được tham gia trong hoạt động Lễ hội Đình Trới, đặc biệt là việc chuẩn bị mâm lễ của các khu phố để dâng lên thành hoàng làng. Trước đây rất lâu rồi đã từng có những hoạt động như vậy nhưng không hiểu sao sau một thời gian đã bị mai một đi, nay UBND, BQL Di tích lịch sử Đình Trới tổ chức khôi phục lại các hoạt động Lễ, hội này tôi thấy rất ý nghĩa.

(Bà Phạm Thị Hoàn – Trưởng khu Trới 6 và ban lãnh đạo khu trông bánh Trưng)

Hoạt động lễ hội Đình Trới có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động để bảo tồn văn hóa truyền thống của địa phương, là dịp để nhân dân tăng cường tình đoàn kết, tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời cũng là hình thức giáo dục, chuyển giao cho các thế hệ sau biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc... góp phần quảng bá, giới thiệu về con người, mảnh đất con người Hạ Long với du khách thập phương, từ đó đẩy mạnh phát triển du lịch, đoàn kết, gắn bó cùng nhau phát triển. 

(Thiên Sơn)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 750