LỚP BỒI DƯỠNG QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2022

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và đảng viên, về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng; nắm vững nguyên tắc cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng, an ninh;

Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2022; Kế hoạch số 34/KH-HĐGDQPAN ngày 28/02/2022 của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường Hoành Bồ về Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022;

Ngày 05/10/2022, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh phường Hoành Bồ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh phường Hoành Bồ năm 2022 cho 44 học viên đối tượng 4 (Là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân, trưởng các đoàn thể của khu, Đảng viên các chi bộ chưa qua bồi dưỡng) trên địa bàn phường.

Về dự khai mạc, đại diện Ban Chỉ huy quân sự thành phố có đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Bảy, Trợ lý Dân quân, Ban CHQS thành phố Hạ Long; Thạc sỹ Đỗ Thị Thanh Thủy – Nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ;

(Đồng chí Nguyễn Tiến Thông – Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN phường phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thông nhấn mạnh: “Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức lớp học cần nắm tình hình quân số tham gia lớp học; các đồng chí giáo viên trên cơ sở giáo án đã được chuẩn bị lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn để giúp người học có những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức lớp học; tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất để viết bài thu hoạch đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời gian tiếp theo.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới cho các đồng chí là đối tượng 4 của phường Hoành Bồ.

Trong quá trình học tập, giảng viên đã giúp các học viên nhận diện rõ đối tượng, đối tác và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng cương vị công tác.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 738