PHƯỜNG HOÀNH BỒ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8

Thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 29/9/2022 của Thường vụ Thành ủy Hạ Long; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long tại Công văn số 1334-CV/TU ngày 12/10/2022 về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 24/10/2022 Đảng ủy phường Hoành Bồ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

(Đồng chí Bùi Thị Hải - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì Hội nghị Tổng kết)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hạ Hong, Đảng bộ phường Hoành Bồ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang phường và nhân dân, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đảng ủy phường đã thường xuyên đổi mới công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng các cấp ủy, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã đánh giá các kết quả của Đảng bộ phường đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian tới đề nghị các chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), các nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; phối hợp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Tại Hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

(Hoàng Thanh Long)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 81